• Nagłówek

    • ,,Przedszkole młodych patriotów''
     Ogólnopolski program edukacji dla dzieci w wieku przedszkolnym.

     Cel ogólny:
     Kształtowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym poprzez poznawanie kultury materialnej i duchowej.

     Cele szczegółowe:
     Określenie położenia geograficznego miejsca zamieszkania.

     1. Kształtowanie świadomości własnej roli społecznej,
     2. Poznawanie zwyczajów, tradycji oraz historii i przyrody w zakresie dostępnym najmłodszym, poznawanie zwyczajów, tradycji oraz historii i przyrody w zakresie dostępnym najmłodszym,
     3. Wzmocnienie relacji łączących dziecko z jego rodzinnym miastem, regionem, krajem, wzmocnienie relacji łączących dziecko z jego rodzinnym miastem, regionem, krajem,
     4. Zapoznanie z wierszem W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” oraz symbolami lokalnymi i n zapoznanie z wierszem W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” oraz symbolami lokalnymi i narodowymi,
     5. Uwrażliwienie na piękno przyrody,
     6. Wyrabianie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
     7. Nabywanie poczucia przynależności narodowej,
     8. Inspirowanie indywidinspirowanie indywidualnych, swobodnych wypowiedzi dzieci.

      

     PRZEDSZKOLA

     1. Przeprowadzenie pogadanki pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
     2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
     3. „Kto ty jesteś? Polak mały” – zorganizowanie przedszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, nagrań, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
     4. Zorganizowanie przedszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. Ocenia na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
     5. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Ocena na podstawie sprawozdania, treści kodeksu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
     6. Przeprowadzenie pogadanki nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
     7. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Przedszkole młodych patriotów” który w okresie od 16.10.2017 r. do 16.01.2018 r., przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

      

     Listopad

     99 rocznica odzyskania niepodległości.

        W naszym przedszkolu gościła Pani Kinga Kłosińska - pracownik wodzisławskiego muzeum, która wspólnie z dziećmi recytowała wiersz "Katechizm małego polskiego dziecka" W. Bełzy. Natępnie dzieci obejrzały, wraz z komentarzem Pani Kingi, film opowiadający o zabytkach Wodzisławia Śląskiego.

        W każdej grupie odbywały się zajęcia dydaktyczno-plastyczne dotyczące patriotyzmu. Rodzice wraz dziećmi uczestniczyli w warsztatach plastycznych "Przedszkole młodych patriotów". Pracowano w małych zespołach wykounjąc różnymi technikami godło i flagę Polski, herb Wodzisławia Ślaskiego oraz budynek użyteczności publicznej. Praca przysporzyła wiele trudności, ale dzięki pomocy Rodziców udało się osiągnąć cel. Prace pozwoliły na stworzenie kącika patriotycznego.

     Październik

     Poznaję regionalne zwyczaje i tradycje.

        W przedszkolu gościliśmy lokalnego restauratora, Pana Remigiusza, który zapoznał dzieci z tajnikami kiszenia kapusty. Dzieci odwiedziły również XIX wieczną basztę, znajdującą się na terenie XIII wiecznego Grodziska. W lesie otaczającym Grodzisko dzieci mogły zobaczyć ponad stuletnie dęby, będące pomnikami przyrody.

     Wrzesień

     Jestem Polakiem, maluję siebie i dbam o swoje zdrowie.

        Dzieci rozmawiały o swojej rodzinie, mieście i okolicach. Ważnym zadaniem było malowanie autoportretu. Wycieczka do rodzinnego parku rozrywki "Trzy wzgórza" w Wodzisławiu Śląskim i "Słonecznej wyspy" w Marklowicach dostarczyły dzieciom dużo radości i pozwoliły rozwinąć sprawność fizyczną. Przyczyniły się do tego również cotygodniowe treningi z trenerem klubu sportowego "Forma".

      

     ,,Moja mała ojczyzna - Wodzisław Śląski'' - projekt zakończony
     Miejski program edukacji regionalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym.

     http://wodzislaw-slaski.pl/mala-ojczyzna

     Cele szczegółowe:
     Określenie położenia geograficznego miejsca zamieszkania.

     1. Poznanie historii miasta Wodzisławia Śląskiego.
     2. Popularyzacja legend związanych z naszym miastem.
     3. Poznanie dziejów wodzisławskiego herbu.
     4. Poznanie i popularyzacja instytucji kulturalnych działających w mieście.
     5. Pogłębianie i poszerzanie wiedzy o zabytkach architektury.
     6. Dostrzeganie odrębności kultury i sztuki regionu.
     7. Przygotowanie do aktywnego udziału w życiu wspólnoty lokalnej.
     8. Kultywowanie gwary, tradycji i zwyczajów regionalnych.

      

     PRZEDSZKOLA

     1. Spotkania z folklorem – tradycyjne zabawy, stroje, tańce prezentowane przez zespół Vladislavia na terenie placówek przedszkolnych.
     2. Zajęcia plastyczne związane z wodzisławskim herbem i legendami podsumowane konkursem plastycznym „Herb Wodzisławia Śląskiego w oczach najmłodszych”.
     3. Upowszechnienie i realizacja programu własnego: „Moja mała ojczyzna – Wodzisław Śląski”.
     4. Zapoznanie z zabytkami i atrakcjami turystycznymi miasta poprzez udział w zajęciach muzealnych, spacerach po mieście i okolicy, wizytach w ważnych instytucjach, ośrodkach kultury.
     5. Wystawa fotograficzna ”Wodzisław Śląski – moje miasto”.
     6. Udział w plenerze malarskim „Wodzisław Śląski - w oczach dzieci”.
     7. Tworzenie zakładki na stronach internetowych przedszkoli dotyczących realizacji programu.
     8. Prezentacje multimedialne przedstawiające realizację miejskiego programu w poszczególnych placówkach.
     9. Podsumowanie wiadomości w formie udziału w „Przedszkolnej grze miejskiej.
       

     Wrzesień       Starsze grupy odbyły wycieczki do parku, na rynek oraz do Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza". Dzieci miały okazje zapoznać się z zabytkami miasta - Pałac Ditrichsteinów (aktualne Muzeum), Baszta na Grodzisku, Sąd (dawny klasztor franciszkanów), arkady, zabytkowe kamienice.
       Dzieci bardzo polubiły zwiedzanie parku, gdzie zapoznały się z nazwami oraz wyglądem drzew (Kasztanowiec, Brzoza, Topola, Lipa, Wierzba, Jesion).
       W trakcie zajęć dydaktycznych dzieci oglądały publikacje oraz reprodukcje o Wodzisławiu.       
       W ramach Miejskiego programu regionalnego „Moja mała ojczyzna – Wodzisław Śląski” dzieci z grupy średniej „Żabki” realizowały blok tematyczny poświęcony naszemu miastu. Prezentacja legendy pt: „Złota kołyska”, oglądanie albumów i zabytkowych kamieniczek podczas spaceru po rynku przybliżyły przedszkolakom naszą miejscowość.

       Wiele frajdy i zabawy dostarczyły zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykazały się kreatywnością projektując wspaniałe, kolorowe domy.

       Najmłodsza grupa 3- 4 latki „Misie” również wzięła udział w programie edukacyjnym, co przyniosło im wiele frajdy oraz nowych informacji.
       Podczas spaceru na rynek, dzieci podziwiały zabytkowe kamieniczki, ale najbardziej zachwyciły się fontanną, z której tryskała woda. Dla przedszkolaków stała się ona inspiracją do zaprojektowania i wykonania makiety rynku naszego miasta. Dzieci z zapałem malowały kamieniczki, doklejały okna, wycinały drzewa i ławki. Wystawę ich pracy wyeksponowano w holu przedszkola.

      

     Październik       W tym miesiącu kontynuowaliśmy poznawanie historii miasta dzięki wodzisławskim legendom - "Legenda o Szarej Pani", "Utopiec Zeflik", "Księżniczka Elza", "Jak radlińscy chłopi tatarów w bagna wpędzili" oraz ich bohaterów tj. - założyciele miasta, Księżna Konstancja, Utopiec Zeflik, Księżniczka Elza. 
       Dzieci również wybrały się do Wodzisławskiego Muzeum, gdzie podziwiały ekspozycję oraz przypomniały sobie wcześniej poznane legendy. 

     Po powrocie do przedszkola został zorganizowany konkurs międzygrupowy dotyczący postaci z legend.

      

     Listopad

       
       Wszystkie grupy przedszkolne ochoczo wzięły udział w konkursie plastycznym pt. "Herb mojego miasta" organizowany przez Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim. 
     Dzieci wykonywały starannie swoje prace stosując różnorodne techniki plastyczne, przy okazji zdobywając informacje przekazywane przez nauczycieli o powstaniu herbu i jego symbolice. 

       Dzieci miały także możliwość zobaczenia pierwowzoru herbu miasta oraz porównać go z aktualnym. 

     Najładniejsze prace plastyczne zostały wysłane na konkurs.
     I miejsce - Lenka Sitko z grupy "Skrzatki"
     I miejsce - Maks Tarasek z grupy "Misie"
     III miejsce - Bianka Kłosińska z grupy "Żabki".


     Gratulujemy zdobytych miejsc i dziękujemy wszystkim dzieciom za wzięcie udziału! :)


       W listopadzie wszystkie grupy przedszkole miały okazje wziąć udział w konkursie międzygrupowym pt "Moje miasto" - dzieci miały okazje wykazać się wiedzą, którą zdobywały od września w ramach projektu. 
     Każda z grup okazała się być znakomicie przygotowana, więc jury jednogłośnie podjęło decyzję o remisie. 
     Gratulujemy wiedzy!

      

     Grudzień

     „Szychta, szola i kopalnioki
     Górnicze skarby pod ziemią
     Głęboko ukryte drzemią”

       Wesoło zaśpiewany „Górniczy walczyk” przez dzieci, na powitanie zaproszonego gościa, był wstępem do ciekawej opowieści o trudnej i niebezpiecznej pracy górników.
     Spotkanie z górnikiem odbyło się 2 grudnia, podczas spotkania dzieci z zapartym tchem słuchały kopalnianych opowiadań. Z zapartym tchem dzieci słuchały o „szoli”, czyli potężnej windzie, którą górnicy zjeżdżają codziennie pod ziemię, o „kolaskach” – małych wagonikach którymi przejeżdżają w odległe rejony kopalni, o ścianach, chodnikach, pochylniach, przecznicach i przekopach, czyli wyrobiskach, w których  pracują. Dzieci poznały zagrożenia w kopalni, oraz oglądały aparat ucieczkowy który, ratuje życie w przypadku pożaru podziemnego.

       Na koniec Gość opowiedział legendę o Skarbniku, czuwającym nad ich bezpieczeństwem, częstując przy tym  wszystkich cukierkami „kopalniokami”, które górnicy w blaszanej puszcze zabierają ze sobą pod ziemię.

      

       8 grudnia w ramach realizacji programu miejskiego „Mała Ojczyzna” do Publicznego Przedszkola nr 3 został zaproszony pracownik wodzisławskiego muzeum, który opowiadał przedszkolakom o tradycjach związanych z obchodami wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia na Górnym Śląsku. To nie jedyna atrakcja, która czekała na dzieci w tym dniu, bowiem na holu przedszkola zorganizowano ” Świąteczny wypiek ciasteczek”. Już od wczesnych godzin popołudniowych rodzice i ich dzieci podzieleni na zespoły, dziarsko i z ochotą  wzięli udział w warsztatach. Mamy, tatusiowie, a nawet babcie i dziadkowie  ze swoimi pociechami zaopatrzeni w to co potrzebne do upieczenia ciasteczek przystąpili do działania, a wszystko po to, aby już następnego dnia pięknie udekorowane i zapakowane słodkości trafiły do sprzedaży na kiermaszu bożonarodzeniowym zorganizowanym w przedszkolu.

       Udział w warsztatach pozytywnie nastroił wszystkich na zbliżające się  święta.

      

          

       Grupy przedszkolne również tworzyły własne, oryginalne ozdoby świąteczne oraz stroiki świąteczne. 
     Stroiki świąteczne zrobione przez dzieci zostały wysłane na konkurs organizowany przez Prezydenta Miasta Wodzisław, gdzie wychowankowie również zdobyli miejsca. 
     Konkurs nosił nazwę "Nastrój się na święta"
     II miejsce - Oliwka Stankiewicz z grupy "Rybki"
     III miejsce - Julia Świderek z grupy "Rybki"
     nagroda specjalna - praca grupowa grupy "Skrzatki"

      

     Styczeń

         


       Grupa "Skrzatki" zorganizowała wspólne kolędowanie dla mieszkańców w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim. Dzieci ubrane były w tradycyjne, ludowe stroje mieszkańców Wodzisławia, aby pokazać przywiązanie do tradycji i folkloru.
      

       Babcia Radka i Maji - rodowite wodzisławianki, które kultywują tradycje i gwarę śląską odwiedziły nasze przedszkole, aby poopowiadać dzieciom o gwarze - jako przygotowanie do konkursu recytatorskiego pt "Mały Śląski recytatorek". 
     Wszystkie grupy miały okazję poznać wiele nowych słów z gwary czym były zachwycone. Babcia Jola i Małgosia zapoznały również dzieci z tradycyjnymi śląskimi potrawami - grupy kulały śląskie kluski oraz doprawiały modrom kapustę; mili goście zawijali rolady. 

     Luty
       

      

     „Za  kulisami śląskiego folkloru”

     Realizując program miejski „Mała Ojczyzna” 14 lutego  dzieci

     z Publicznego Przedszkola nr 3 gościły u siebie członków Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Wodzisławskiej „Vladislavia”. Spotkanie poprowadziła Dominika Brzoza –Piprek ,  kierownik artystyczny zespołu.

     Prowadząca  piękną , melodyjną , śląską gwarą przybliżyła wszystkim słuchaczom tradycyjne zabawy, stroje i tańce.

     Dzieci oglądając regionalne stroje dowiedziały jakie znaczenie miały w życiu panien i mężatek części ich codziennej i odświętnej garderoby, na którą składały się: jupka , zapaska, kiecka, spotykanki i oczywiście nieodzowny atrybut zamożności czyli  czerwone korale.

     Następną częścią  prezentacji  było wprowadzenie  grupy w taneczne obyczaje śląskiego folkloru .

     Dzieci z ochotą próbowały zatańczyć proste kroki do tańców: „Zwodzony”, „Polka puszczana” i „Owczareczka”.

      W kolejnej odsłonie „kurtyny” pani Dominika umiejętnie wprowadziła  sympatyczny nastrój grozy, a przedszkolacy z zaciekawieniem słuchali opowieści o stworkach, takich jak: Meluzyna, Paniczka Połednica, Strzyga i Bebok.

     Na zakończenie przedszkolaki zostały zaproszone do wstąpienia w szeregi zespołu „Vladislavia”.

      

     Marzec

      

     W ramach realizacji programu miejskiego „Mała Ojczyzna” dzieci odwiedziły pomnik Białej Pani znajdujący się przy ulicy 26 Marca.

                  

      

     Kwiecień

     Nasze miasto pięknieje wiosną. Grupa Skrzatki podziwia wodzisławskie krokusy oraz dekoracje stworzoną z bratków na upamiętnienei rocznicy powstania Wodzisławia Śląskiego - 760lat.

                                                

      

      

     Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych przedszkolaki ochoczo przystąpiły do tradycyjnego tworzenia palm, pisanek oraz wszelkiego rodzaju ozdób, aby nadchodzące święta były kolorowe. 

                                                 

      

     Przedszkolaki z grupy "Skrzatki" odnalazły mapę prowadzącą do gniazda Zajączka Wielkanocnego, gdzie ukryte były prezenty. Były to tradycyjne dla naszego regionu poszukiwania oraz rozpoczęcie celebrowania świąt. 

                     

      

     Maj

     W tym miesiącu dzieci miały po raz kolejny okazję wykazać się swoimi plastycznymi umiejętnościmi w odwzrorowaniu Wodzisławskiej architektury przy okazji pleneru malarskiego.

                                                         

      

     Czerwiec

     W miesiącu czerwiec dzieci uczestniczyły w grze miejskiej zorganizowanej przez Urząd Miasta z jednym z Wodzisławskich gimnazjów. Nauczyciele oraz podopieczni z gimnazjum przygotowali wiele atrakcji dla przedszkolaków oraz szkół podstawowych.